P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

,,Jau Šv. Velykos beldžias į duris“

Kovo 30 dieną vyko integruota pamoka ,,Jau Šv. Velykos beldžias į duris“. Pamoką vedė mokytojos Vaiva Dilbienė ir Danguolė Zilbergienė.
Vaikai buvo skatinami domėtis tradicine pavasario švente, gilinti žinias apie Šv. Velykas bei lietuvių liaudies papročius. Demonstruodami žingeidumą, kūrybiškumą vaikai ,,išmargino“- sudėliojo iš atskirų dalių- velykinį kiaušinį. Linksmi, tradiciniai Šv. Velykų žaidimai sudomino ir vaikus, ir mokytojus.


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos