P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 3 dieną mokyklos bendruomenė šventė Mokslo ir žinių dieną. Šventė prasidėjo Lietuvos himno giedojimu ir vėliavos pakėlimu. Visus su Naujais mokslo metais pasveikino ir gerų dienų mokykloje palinkėjo socialinė pedagogė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Elinga Pitrėnaitė. Klasių vadovai savo mokiniams įteikė simbolines dovanėles ir pakvietė į klases. Pirmokus į pirmąją pamoką palydėjo vyresnieji mokiniai.


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos