P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Gražiausi žodžiai – Lietuvai

Kovo 7 d. Rokiškio pagrindinėje mokykloje vyko Rokiškio rajono mokinių,  jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, garsinio skaitymo konkursas „Gražiausi žodžiai – Lietuvai“. Jame dalyvavo mokiniai iš dvylikos rajono mokyklų bei įstaigų, kūrinius skaitė virš 40 dalyvių. Vyriausiąją grupę atstovavo jaunuoliai, lankantys Rokiškio SPC bei dalyvaujantys socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo programoje. Mokiniai varžėsi penkiose  grupėse atsižvelgiant į amžių ir gebėjimus. Skaitė pasirinktus lietuvių autorių kūrinius, stengėsi perteikti kūrinio nuotaiką. Žavėjo dalyvių nuoširdumas, noras dalyvauti konkurse. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos