P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas

 

2018-2019 m.m.

 

BŪRELIS „KALBINU MOLĮ“

TIKSLAS: Ugdyti mokinių dailės raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką; aktyvinant vaizduotę, mąstymą, intuiciją, sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms plėtotis, dvasiškai augti; suteikti kūrybinės kompetencijos pagrindus, ugdyti mąstantį, aktyvų ir suvokiantį dailės vartotoją.

UŽDAVINIAI:

1) Supažindinti mokinius su keramikos meno technikomis ir galimybėmis;

2) skatinti mokinius lavinti savo meninę įžvalgą stebint ir matant linijų, spalvų, formų įvairovę, grožio ir gėrio apraiškas gamtoje bei žmogaus sukurtoje aplinkoje, turtinant estetinius įspūdžius ugdyti estetinio suvokimo, vertinimo gebėjimus;

3) skatinti pritaikyti savo dailės raiškos gebėjimus praktiniams poreikiams, mokytis kurti jaukią aplinką, gebėti įžvelgti ir puoselėti grožį gyvenime ir mene.

Mokytoja  Vaiva Dilbienė

 

MENO TERAPIJASMALSUOLIŲ KLUBAS“.

TIKSLAS:

        Smėlio. vandens, vilnos ir siūlų, muzikos pagalba, ugdyti kūrybinę raišką, gerinti mokinių psichologinę emocinę būklę.

UŽDAVINIAI:  

       Sudaryti galimybes specialiųjų poreikių mokiniams  reikšti emocijas panaudojant meno terapiją: smėlį (kvarcinį, kinetinį), įvairias smulkias figūrėles, įvairius smėlio terapijoje naudojamus įrankius, gamtinę medžiagą. Smėlio, vandens, šviesos,  muzikos pagalba, ugdyti kūrybinę raišką, gerinti mokinių psichologinę emocinę būklę.

  • Skatinti mokinių norą tyrinėti, pažinti;
  • suteikti teigiamų emocijų;
  • ugdyti gebėjimą mažinti stresą;
  • suteikti pasitikėjimo savo jėgomis;
  • ugdyti komunikacinius, klausymo įgūdžius;
  • ugdyti gebėjimą piešti smėlyje, klausyti muzikos;

Mokytoja Danguolė Zilbegienė

 

BŪRELIS ,,LIAUDIES AMATAI“

TIKSLAS: Ugdyti mokinių darbinius įgūdžius, ruošti savarankiškam gyvenimui.

UŽDAVINIAI:

 1)  Mokyti mokinius savarankiškai atlikti užduotis;

 2)  atlikti nesudėtingus dirbinius;

 3)  ugdyti mokinių gebėjimus.

Mokytojas Remigijus Kiaulėnas

 

BŪRELIS ,,SPORTINIAI ŽAIDIMAI“

TIKSLAS:  Ugdyti lyderio savybes, plėsti žinias apie prieinamus sportinius žaidimus.

UŽDAVINIAI:

1)  Ruoštis dalyvavimui įvairiose Specialiosios olimpiados varžybose;

2)  stiprinti mokinių bendrą fizinį pasirengimą;

3)  lavinti įvairių sporto šakų technikos įgūdžius.

Mokytoja Oksana Antonova

BŪRELIS ,,TREPSIUKAI”

 TIKSLAS: Ugdyti meilę šokiui, lavinti ritmo ir klausos pojūtį, ugdyti kūrybišką 

                asmenybę, puoselėti ir populiarinti tautinio bei šiuolaikiško šokio meninę kūrybą.

UŽDAVINIAI:

             1) Plėtotų šokio raiškos patirtį, atrastų individualų judėjimo stilių;

             2) susipažintų su improvizacinio šokio metodu;

             3) suprastų šokio teikiamą reikšme žmogaus gyvenime.

Mokytoja Jolanta Viršulienė

 

BŪRELIS ,,MAŽIEJI AKTORIUKAI”

TIKSLAS: Ugdyti moksleivių meninę raišką, kūrybiškumą, sceninius įgūdžius, 

                žadinti vaikų susidomėjimą scenos renginiais, mokyti sceninės kultūros.

UŽDAVINIAI:

            1) Lavinti mokinių vaizduotę, dėmesį, fantaziją, pastabumą;

            2) ugdyti, mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, gabumais;

            3) mokyti žodžius išreikšti judesiais;

            4) ugdyti saviraišką (nevaržomų judesių, mimikos ).

Mokytoja Jolanta Viršulienė

 

Mokykloje vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo programos:

 Muzikos būrelis –    Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla

                                  Mokytoja Rasa Šakalienė 

Pynimas iš vytelių – Rokiškio jaunimo centras

                                  Mokytoja Regina Raišienė

 

 

 

Neformalusis švietimas

 

2017-2018 m.m.

 Būrelis ,,Kalbinu molį“

Tikslas: ugdyti mokinių dailės raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką; aktyvinant vaizduotę, mąstymą, intuiciją, sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms plėtotis, dvasiškai augti; suteikti kūrybinės kompetencijos pagrindus, ugdyti mąstantį, aktyvų ir suvokiantį dailės vartotoją.
Uždaviniai: supažindinti mokinius su keramikos meno technikomis ir galimybėmis;
skatinti mokinius lavinti savo meninę įžvalgą stebint ir matant linijų, spalvų, formų įvairovę, grožio ir gėrio apraiškas gamtoje bei žmogaus sukurtoje aplinkoje, turtinant estetinius įspūdžius ugdyti estetinio suvokimo, vertinimo gebėjimus; skatinti pritaikyti savo dailės raiškos gebėjimus praktiniams poreikiams, mokytis kurti jaukią aplinką, gebėti įžvelgti ir puoselėti grožį gyvenime ir mene.
Mokytoja Vaiva Dilbienė

 

Smėlio terapija ,,Smėlio pasakojimai“

Tikslas: smėlio, muzikos pagalba ugdyti kūrybinę raišką, gerinti mokinių psichologinę emocinę būklę.

Uždaviniai: skatinti mokinių norą pažinti, suteikti teigiamų emocijų, ugdyti gebėjimą mažinti stresą, suteikti pasitikėjimo savo jėgomis, ugdyti komunikacinius, klausymo įgūdžius.

Mokytoja Danguolė Zilbergienė

 

„Mažieji aktoriukai“

Tikslas: ugdyti moksleivių meninę raišką, kūrybiškumą, sceninius įgūdžius, žadinti vaikų susidomėjimą scenos renginiais, mokyti scenos kultūros.

Uždaviniai: lavinti mokinių vaizduotę, dėmesį, fantaziją, pastabumą; siekti, kad mokiniai pajustų pasitikėjimą savo jėgomis, gabumais; mokyti žodžius išreikšti judesiais; ugdyti saviraišką (nevaržomų judesių, mimikos).

 Mokytoja Jolanta Viršulienė

 

Šokių būrelis ,,Trepsiukai“

Tikslas: ugdyti meilę šokiui, lavinti ritmo ir klausos pojūtį, ugdyti kūrybišką asmenybę, puoselėti ir populiarinti tautinio bei šiuolaikinio šokio meninę kūrybą.

Uždaviniai: plėtoti šokio raiškos patirtį, atrasti individualų judėjimo stilių, susipažinti su improvizacinio šokio metodu, suprasti šokio teikiamą reikšmę žmogaus gyvenime.

 Mokytoja Jolanta Viršulienė

  

Liaudies amatai

Tikslas: ugdyti mokinių darbinius įgūdžius, ruošti savarankiškam gyvenimui.

Uždaviniai: mokyti mokinius savarankiškai atlikti užduotis, atlikti nesudėtingus dirbinius, ugdyti mokinių gebėjimus.

 Mokytojas Remigijus Kiaulėnas

 

Sportiniai žaidimai

Tikslas: ugdyti lyderio savybes, plėsti žinias apie prieinamus sportinius žaidimus.

Uždaviniai: ruoštis dalyvavimui įvairiose Specialiosios olimpiados varžybose, stiprinti mokinių bendrą fizinį pasirengimą, lavinti įvairių sporto šakų technikos įgūdžius.

Mokytoja Oksana Antonova

 

Mokykloje vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo programos:

 ,,Muzikos spalvos“ – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla

                                   Mokytojos Audronė Paliukienė ir Audronė Kralikienė

Pynimas iš vytelių – Rokiškio jaunimo centras

                                  Mokytoja Regina Raišienė

 

 

2016-2017 m.m.

 

„Mažieji aktoriukai“

Tikslas: ugdyti moksleivių meninę raišką, kūrybiškumą, sceninius įgūdžius, žadinti vaikų susidomėjimą scenos renginiais, mokyti scenos kultūros.

Uždaviniai: lavinti mokinių vaizduotę, dėmesį, fantaziją, pastabumą; siekti, kad mokiniai pajustų pasitikėjimą savo jėgomis, gabumais; mokyti žodžius išreikšti judesiais; ugdyti saviraišką.

 

Mokytoja Jolanta Viršulienė

 

Šokių būrelis ,,Trepsiukai“

Tikslas: ugdyti meilę šokiui, lavinti ritmo ir klausos pojūtį, ugdyti kūrybišką asmenybę, puoselėti ir populiarinti tautinio bei šiuolaikinio šokio meninę kūrybą.

Uždaviniai: plėtoti šokio raiškos patirtį, atrasti individualų judėjimo stilių, susipažinti su improvizacinio šokio metodu, suprasti šokio teikiamą reikšmę žmogaus gyvenime.

 

Mokytoja Jolanta Viršulienė

 

 

Liaudies amatai

Tikslas: ugdyti mokinių darbinius įgūdžius, ruošti savarankiškam gyvenimui.

Uždaviniai: mokyti mokinius savarankiškai atlikti užduotis, atlikti nesudėtingus dirbinius, ugdyti mokinių gebėjimus.

 

Mokytojas Remigijus Kiaulėnas

 

Vaidybos menas ,,Pagaukime šešėlį“

Tikslas: sudaryti galimybes specialiųjų poreikių mokiniams reikšti emocijas,panaudojant savo pasigamintas lėles, karpinius. Šviesos, šešėlių teatro, muzikos pagalba , ugdyti kūrybinę raišką, gerinti mokinių psichologinę, emocinę būklę.

Uždaviniai: skatinti mokinių norą pažinti, suteikti teigiamų emocijų, ugdyti gebėjimą mažinti stresą, suteikti pasitikėjimo savo jėgomis, ugdyti komunikacinius, klausymo įgūdžius.

Mokytoja Danguolė Zilbergienė

 

Mokykloje vyksta neformaliojo švietimo užsiėmimai:

,,Diena su muzika“ – laisvoji mokytoja Rasa Šakalienė

Pynimo būrelis – laisvoji mokytoja Regina Raišienė

 

2015-2016 m.m.

Neformalusis švietimas  vykdant  Neformaliojo vaikų švietimo programas

Meno terapija „ Smalsuolių klubas“

Tikslas: sudaryti galimybes mokiniams  reikšti emocijas panaudojant meno terapiją. Smėlio, vandens, šviesos, šešėlių teatro, muzikos pagalba, ugdyti kūrybinę raišką, gerinti mokinių psichologinę emocinę būklę.

Uždaviniai:  Skatinti mokinių norą tyrinėti, pažinti, suteikti teigiamų emocijų, ugdyti gebėjimą piešti smėlyje, klausyti muzikos, mažinti stresą, suteikti pasitikėjimo savo jėgomis ugdyti komunikacinius, klausymo įgūdžius.

 

Muzikos ir logoterapija

Tikslas: visapusiškos sveikatos, gyvenimo kokybės gerinimas įvairios muzikinės veiklos bei jos metu užsimezgusių tarpusavio santykių pagalba.  Kalbinių įgūdžių, kalbos ir kalbėjimo, bendravimo, foneminės klausos tobulinimas muzikos ir dainavimo pagalba.

Uždaviniai:  gerinti foneminę klausą, judesių koordinaciją, raumenų tonusą, stimuliuoti atmintį, teigiamas emocijas, klausymo įgūdžius bei kalbos, kalbėjimo suvokimą,  padėti suvokti laiką, erdvę, ugdyti teigiamus bendravimo įgūdžius.

 

„Pasaulis ant palangės“ 

Tikslas – ugdyti atsakingą požiūrį į savo sveikatą bei norą gyventi ekologiškai saugioje, švarioje, tvarkingoje ir estetiškoje aplinkoje.

Uždaviniai:  suteikti žinių apie saugią, ekologišką aplinką, ugdyti gebėjimą gyventi taupiai, rūšiuoti    atliekas, neteršti aplinkos,  domėtis, saugoti, globoti ir rūpintis viskuo, kas gyva, susipažinti su augalų auginimu, priežiūra,  ugdyti supratimą apie vandens svarbą žmogui ir gamtai,  suteikti žinių apie vaistinių augalų naudą žmogui.

 

Šokio ir judesio terapija

Tikslas: padėti specialiųjų poreikių mokiniams suvokti savo kūno visumą, tobulinti judesių koordinaciją, ugdyti pasitikėjimą savimi, gerinti emocinę psichologinę būseną, tobulinti ritmo pojūtį.

Uždaviniai:  stiprinti psichinę ir fizinę ugdytinių sveikatą, tenkinti judėjimo,  aktyvumo, saviraiškos poreikius, ugdyti bendravimo, pažinimo,  įgūdžius, bendrąsias kompetencijas, mokyti šokio judesių.

 

Liaudies amatai

Tikslas: ugdyti mokinių darbinius įgūdžius, ruošti savarankiškam gyvenimui.

Uždaviniai: mokyti mokinius savarankiškai atlikti užduotis, atlikti nesudėtingus dirbinius, ugdyti mokinių gebėjimus.

 

„Mažieji aktoriukai“

Tikslas: ugdyti meilę teatrui, menui, norą gražiai bendrauti, kūrybiškumą, padėti mokiniams ir jų tėveliams įsitraukti į mokyklos kultūrinį gyvenimą.

Uždaviniai: lavinti mokinių vaizduotę, dėmesį, fantaziją, pastabumą; siekti, kad mokiniai pajustų pasitikėjimą savo jėgomis, gabumais; mokyti žodžius išreikšti judesiais; ugdyti saviraišką.

 

„Linksmasis muzikantas“

Tikslas: lavinti mokinių muzikinius gebėjimus

Uždaviniai: suteikti pasitikėjimo savo jėgomis išreikšti save muzikinėje veikloje; ugdyti dainavimo ir muzikos klausymo įgūdžius; puoselėti lietuvių liaudies muzikines tradicijas.

 

2014-2015m.m.

Neformalusis švietimas

Dailės būrelis

Šokio teatras

Teatriniai žaidimai

 

Neformalusis švietimas  vykdant  Neformaliojo vaikų švietimo programas

Meno terapija „ Smalsuolių klubas“

Tikslas: sudaryti galimybes mokiniams  reikšti emocijas panaudojant meno terapiją. Smėlio, vandens, šviesos, šešėlių teatro, muzikos pagalba, ugdyti kūrybinę raišką, gerinti mokinių psichologinę emocinę būklę.

Uždaviniai:  Skatinti mokinių norą tyrinėti, pažinti, suteikti teigiamų emocijų, ugdyti gebėjimą piešti smėlyje, klausyti muzikos, mažinti stresą, suteikti pasitikėjimo savo jėgomis ugdyti komunikacinius, klausymo įgūdžius.

 

Muzikos ir logoterapija

Tikslas: visapusiškos sveikatos, gyvenimo kokybės gerinimas įvairios muzikinės veiklos bei jos metu užsimezgusių tarpusavio santykių pagalba.  Kalbinių įgūdžių, kalbos ir kalbėjimo, bendravimo, foneminės klausos tobulinimas muzikos ir dainavimo pagalba.

Uždaviniai:  gerinti foneminę klausą, judesių koordinaciją, raumenų tonusą, stimuliuoti atmintį, teigiamas emocijas, klausymo įgūdžius bei kalbos, kalbėjimo suvokimą,  padėti suvokti laiką, erdvę, ugdyti teigiamus bendravimo įgūdžius.

 

„Pasaulis ant palangės“ 

Tikslas – ugdyti atsakingą požiūrį į savo sveikatą bei norą gyventi ekologiškai saugioje, švarioje, tvarkingoje ir estetiškoje aplinkoje.

Uždaviniai:  suteikti žinių apie saugią, ekologišką aplinką, ugdyti gebėjimą gyventi taupiai, rūšiuoti    atliekas, neteršti aplinkos,  domėtis, saugoti, globoti ir rūpintis viskuo, kas gyva, susipažinti su augalų auginimu, priežiūra,  ugdyti supratimą apie vandens svarbą žmogui ir gamtai,  suteikti žinių apie vaistinių augalų naudą žmogui.

 

Šokio ir judesio terapija

Tikslas: padėti specialiųjų poreikių mokiniams suvokti savo kūno visumą, tobulinti judesių koordinaciją, ugdyti pasitikėjimą savimi, gerinti emocinę psichologinę būseną, tobulinti ritmo pojūtį.

Uždaviniai:  stiprinti psichinę ir fizinę ugdytinių sveikatą, tenkinti judėjimo,  aktyvumo, saviraiškos poreikius, ugdyti bendravimo, pažinimo,  įgūdžius, bendrąsias kompetencijas, mokyti šokio judesių.

 


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos