P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Projektinė veikla

 

Tarptautinis eTwining projektas 2017-2018 m.m.

       Rokiškio pagrindinėje mokykloje nuo rugsėjo 1 dienos vykdomas tarptautinis eTwining projektas. Šiame projekte dalyvauja mokytoja Jolanta Viršulienė ir A lavinamosios klasės mokiniai: Nojus, Meda, Mingailė, Adrija ir Ugnius. Taip pat šiame projekte dalyvauja mokiniai ir mokytojai iš Turkijos ir Lenkijos. Projektas vadinasi: ,,What about playing a G.A.M.E. wiht  me? (G. Games – A. Active learning – M. Mind – E. Education)“ Mokytojai pristatė savo mokyklas ir mokinius. Mokiniai piešė žaidimo logotipą ir jį pristatė savo partneriams. Mokytoja ir mokiniai džiaugiasi dalyvaudami šiame projekte. eTwining projektas bus vykdomas per visus šiuos mokslo metus.

 

 

Respublikinis specialiojo ugdymo įstaigų projektas ,,Menų pasaulis“ 2016-2017 m.m.

         Viena iš prioritetinių  Rokiškio pagrindinės mokyklos  veiklų – projektinė veikla. Šiuo metu mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvauja respublikiniame specialiojo ugdymo įstaigų projekte „Menų pasaulis“, kurį koordinuoja  Šiaulių logopedinė mokykla. Projekto tikslas –skatinti specialiojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą, vystyti tarpmokyklinius mainus, suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis ir neformaliojo ugdymo naujovėmis. Projekte dalyvauja 9 specialiojo ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. Jos vykdo įvairiausias bendras veiklas: kūrybinių darbų pristatymą, atviros pamokos demonstravimą, parodų rengimą, pokalbius, praktinius užsiėmimus. Projekto renginiai prasidėjo sausio mėnesį, o  baigiamasis renginys- respublikinis menų festivalis-konkursas „Gerumo sparnai 2017“- vyks kovo 30 dieną. Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai ruošiasi dalyvauti šiame festivalyje ir kuria meninę programą. 

 

Sveikatinimo projektas „Judėti ir sportuoti linksma“

 

2014-2015 m. m. 2014-2016 m. m.

 

Projektą  iš dalies finansuoja Rokiškio  rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

 Projekto tikslai:

© Stiprinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių fizinę ir psichinę sveikatą, gerinti emocinę būseną, judesių koordinaciją,  suteikti judėjimo džiaugsmą;

© kurti  ugdymo (si) aplinką mokyklos patalpose ir lauke, padėsiančią stiprinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą;

© tobulinti mokinių socialinius įgūdžius, bendravimo galimybes, siekiant kuo sėkmingesnės integracijos į visuomenę.

Projekto uždaviniai:

© Įsigyti priemonių, skirtų  judriesiems sportiniams ir  emociniams žaidimams;

© įtraukti specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių tėvus, mokyklos bendruomenę dalyvauti su vaikais sportiniuose užsiėmimuose, sportinėse varžybose;

© įrengti mokyklos lauko teritorijoje ir mokyklos vidaus patalpose zonas, skirtas judriesiems sportiniams ir emociniams žaidimams, kurti palankią sveikatai aplinką.

© Projekto dalyviai:

Rokiškio pagrindinės mokyklos mokiniai ir Rokiškio pagrindinės mokyklos bendruomenė


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos