P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Projektinė veikla

Skaitmeninis raštingumas eTwinning projekte 

Projektas skirtas specialiųjų poreikių vaikams skaitmeniniam raštingumui ugdyti naudojant informacines technologijas. Jo metu mokiniai mokėsi žaisti IKT žaidimus, piešti, kurti muziką, fotografuoti su plantšete. Šis projektas paįvairino pamokas, jos tapo vaizdingesnės, įdomesnės. Mokiniai žaidė įvairius IKT žaidimus  individualiai, komandomis, išmoko padėti draugui. Mokomieji žaidimai su šiuolaikinėmis technologijomis naudingi specialiųjų poreikių vaikams.

Žaidimas – edukacinė veikla skirta specialiųjų poreikių vaikams, kuri padeda įsisavinti spalvas, figūras.  Mokiniai susipažino ir išmoko žaisti keletą IKT žaidimų, naudotis plantšete, telefonu ir jų galimybėmis. Žaidimus mokiniai žaidė individualiai, komandomis, kartu su draugu. Žaidimus mokiniai žaidė kiekvieną dieną, taip tobulino kompiuterinius ir IKT įgūdžius, skaitmeninį raštingumą, komandinio ir individualaus žaidimo įgūdžius. Klasėje turime planšetinius kompiuterius, kur kiekvienas mokinys galėjo individualiai žaisti žaidimus ir atlikti kūrybinius darbus.

Visus mokslo metus į individualias programas ir klasės valandėles integravau projektą. Kiekvieną mėnesį mokėmės vis naujo IKT žaidimo, tobulinome skaitmeninį raštingumą.  Tai paįvairino pamokas. Jos tapo įdomesnės, vaizdingesnės. Lavinome visas bendrąsias kompetencijas. Mokėjimo mokytis – mokiniai žaidė žaidimus savarankiškai, grupėmis. Komunikavimo – mokėsi bendrauti, žodžiais , kūno kalba, gestais. Pažinimo – susipažino su naujais IKT žaidimais, tai suteikė mokiniams džiaugsmo. Iniciatyvumo ir kūrybiškumo – tai suteikė žaisti žaidimus kūrybiškai, ugdyti kūrybiškumą, padėti draugui. Asmenines – mokiniai pasitikėjo savo jėgomis, mokėsi įveikti sunkumus, įsivertinti savo veiklą širdelėmis.

Mokiniai patobulino IKT žaidimų įgūdžius, taip pat IKT naudojimą, skaitmeninį raštingumą naudojantis informacinėmis technologijomis, orientaciją erdvėje, kūrybiškumą, dėmesį, mąstymą. Mokiniai džiaugėsi žaisdami.

Labai džiaugiuosi, kad mes dalyvavome projekte. Jau dalyvaujame eTwinninge antrus metus. Susiradome naujų partnerių. Suispažinome su kitų šalių mokinių ugdymu, kultūra. Reprezentavome savo mokyklą kitose šalyse. Pati patobulinau anglų kalbos įgūdžius. Džiaugiuosi kad į savo projektą įtraukiau mokinių tėvus. Jie domėjosi mokinių projektine veikla. Mokinių dalyvavimu projekte tėvai liko labai patenkinti.

Projektas apdovanotas kokybės ženkleliu, kur kiekvienas dalyvavęs mokinys gaus pažymėjimą už projektinę veiklą.

                                                                                        Mokytoja Jolanta Viršulienė

                                                                                        2019m birželis

Skaitmeninis raštingumas eTwinning projekte

Mūsų mokykloje antrus metus buvo vykdomas tarptautinis eTwinning projektas. Šiais mokslo metais mokiniai dalyvavo eTwinning projekte ,,Skaitmeninis raštingumas specialiųjų poreikių vaikams“ ( Digital literacy for SEN (Special needs education in the digital age ). Šiame projekte dalyvavo Turkijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos specialiųjų mokyklų mokiniai ir mokytojai. Į projektą įsitraukė 11 mokyklų, kuriose ugdomi specialiųjų poreikių mokiniai. Mūsų mokyklos projekto dalyviai –  A lavinamosios klasės mokiniai. Projekto tikslas ugdyti mokinių skaitmeninį raštingumą, naudojant informacines technologijas. Projekto metu mokiniai gilino IKT įgūdžius. Kiekvieną mėnesį buvo vis kita veikla. Mokiniai žaidė kompiuterinius žaidimus, kodavo, fotografavo, kūrė kompiuterinius atvirukus, gilino muzikinius gebėjimus, dalyvavo video konferencijoje su Kėdainių specialiosios mokyklos mokiniais. Kiekvieną veiklą mokiniai įsivertindavo spalvindami širdeles. Projekto metu mokiniai patobulino IKT įgūdžius, bendravimą ir bendradarbiavimą su suolo draugu, praplėtė komunikavimo kompetencijas, matematikos bei gamtos pažinimo žinias, įtvirtino raidžių pažinimą ir skaitymo įgūdžius, lavino meninius  gebėjimus, kūrė muzikinius ritmus. Patobulėjo mokinių kūrybiškumas.

 

                                                                                     Mokytoja Jolanta Viršulienė

                                                                                                          2019m birželis

Tarptautinis eTwining projektas 2017-2018 m.m.

Rokiškio pagrindinėje mokykloje nuo rugsėjo 1 dienos vykdomas tarptautinis eTwining projektas. Šiame projekte dalyvauja mokytoja Jolanta Viršulienė ir A lavinamosios klasės mokiniai: Nojus, Meda, Mingailė, Adrija ir Ugnius. Taip pat šiame projekte dalyvauja mokiniai ir mokytojai iš Turkijos ir Lenkijos. Projektas vadinasi: ,,What about playing a G.A.M.E. wiht  me? (G. Games – A. Active learning – M. Mind – E. Education)“ Mokytojai pristatė savo mokyklas ir mokinius. Mokiniai piešė žaidimo logotipą ir jį pristatė savo partneriams. Mokytoja ir mokiniai džiaugiasi dalyvaudami šiame projekte. eTwining projektas bus vykdomas per visus šiuos mokslo metus.

 

Respublikinis specialiojo ugdymo įstaigų projektas ,,Menų pasaulis“ 2016-2017 m.m.

         Viena iš prioritetinių  Rokiškio pagrindinės mokyklos  veiklų – projektinė veikla. Šiuo metu mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvauja respublikiniame specialiojo ugdymo įstaigų projekte „Menų pasaulis“, kurį koordinuoja  Šiaulių logopedinė mokykla. Projekto tikslas –skatinti specialiojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą, vystyti tarpmokyklinius mainus, suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis ir neformaliojo ugdymo naujovėmis. Projekte dalyvauja 9 specialiojo ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. Jos vykdo įvairiausias bendras veiklas: kūrybinių darbų pristatymą, atviros pamokos demonstravimą, parodų rengimą, pokalbius, praktinius užsiėmimus. Projekto renginiai prasidėjo sausio mėnesį, o  baigiamasis renginys- respublikinis menų festivalis-konkursas „Gerumo sparnai 2017“- vyks kovo 30 dieną. Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai ruošiasi dalyvauti šiame festivalyje ir kuria meninę programą. 

 

Sveikatinimo projektas „Judėti ir sportuoti linksma“

 

2014-2015 m. m. 2014-2016 m. m.

 

Projektą  iš dalies finansuoja Rokiškio  rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

 Projekto tikslai:

© Stiprinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių fizinę ir psichinę sveikatą, gerinti emocinę būseną, judesių koordinaciją,  suteikti judėjimo džiaugsmą;

© kurti  ugdymo (si) aplinką mokyklos patalpose ir lauke, padėsiančią stiprinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą;

© tobulinti mokinių socialinius įgūdžius, bendravimo galimybes, siekiant kuo sėkmingesnės integracijos į visuomenę.

Projekto uždaviniai:

© Įsigyti priemonių, skirtų  judriesiems sportiniams ir  emociniams žaidimams;

© įtraukti specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių tėvus, mokyklos bendruomenę dalyvauti su vaikais sportiniuose užsiėmimuose, sportinėse varžybose;

© įrengti mokyklos lauko teritorijoje ir mokyklos vidaus patalpose zonas, skirtas judriesiems sportiniams ir emociniams žaidimams, kurti palankią sveikatai aplinką.

© Projekto dalyviai:

Rokiškio pagrindinės mokyklos mokiniai ir Rokiškio pagrindinės mokyklos bendruomenė


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos