P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Logopedas

Darbo laikas – pagal atskirą logopedinių pratybų tvarkaraštį 

 

 FUNKCIJOS

 

-Teikti logopedinę pagalbą mokiniams, rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija;

– atlikti  mokinių tarties, žodyno, gramatikos sandaros, rišliosios kalbos tyrimus, numatyti kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;
– organizuoti ir vesti individualias bei grupines logopedines pratybas;

– nuolat  informuoti mokytojus ir mokinių tėvus apie siekiamus ir pasiektus rezultatus teikiant mokiniams logopedinę pagalbą.


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos