P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Veiklos pradžia

   Rokiškio pagrindinė mokykla įsteigta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-28 ,,Dėl Rokiškio pagrindinės mokyklos steigimo ir nuostatų tvirtinimo”. Tai  mokykla skirta 6-21 metų mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių ugdymo (si) poreikių.  Mokykla įsikūrė buvusio lopšelio-darželio patalpose P. Širvio g. 1 ir ugdymo veiklą pradėjo 2014 m. rugsėjo 1 d. 2014-2015 m. m. mokykloje mokosi 42  mokiniai, sudaryti 5 klasių komplektai: 1-4 specialioji lavinamoji klasė, 5-7 specialioji klasė, 5-7 lavinamoji klasė, 8-10 specialioji klasė, 8-10 lavinamoji klasė, kurioje yra integruotas 1 socialinių įgūdžių programos mokinys. Mokiniai dalyvauja teatrinių žaidimų, muzikavimo, dailės, šokio teatro, šokio ir judesio, smėlio  terapijos, neformaliojo švietimo bei kituose socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimuose.

   2014 -2015 m. m . mokykloje dirba:

   Mokytojai Oksana Antonova, Jūratė Blažienė, Vaiva Dilbienė, Inga Daščiorienė,  Laima Garuolienė, Laimutė Garuolienė, Remigijus Kiaulėnas, Vida Piskarskienė, Jolanta Viršulienė, Danguolė Zilbergienė, auklėtojos Danutė Indriūnienė, Asta Davolienė, socialinė pedagogė Elinga Pitrėnaitė, psichologė Simona Deksnytė, mokytojų padėjėjos Danguolė Mišenienė, Rasa Pimpienė, Laimutė Malalienė, virėjos Genė Kulišauskienė, Jakaterina Ranceva, valytoja Jolanta Puzinkevičienė, kiemsargė Danguolė Neniškienė, pastato priežiūros darbininkas-santechnikas Eimantas Baškevičius,  vairuotojas Laimutis Tigrūdis, sargai Juozas Bernotas, Zigmas Trumpa, Gediminas Rutkauskas, Eugenijus Stundžia.

   Mokyklai vadovauja direktorė Loreta Grochauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Kvedaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai Loreta Galvydienė. Mokyklos sekretorė Elinga Pitrėnaitė.


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos