P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Mokytojai

ROKIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2018-2019 M. M.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas (mokslo įstaiga) Dėstomas dalykas
1. Oksana Antonova Lietuvos kūno kultūros akademija, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija Kūno kultūra, gydomoji kūno kultūra, istorija, gamta ir žmogus
2. Jūratė Blažienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo kvalifikacija 2-4 specialiosios klasės mokytoja
3. Asta Davolienė Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinio pedagogo kvalifikacija;

Panevėžio kolegija,

muzikos pedagogo profesinė kvalifikacija

Muzika, technologijos (meniniai darbai), dorinis ugdymas (tikyba)
4. Vaiva Dilbienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja
5. Laima Garuolienė Vilniaus pedagoginis institutas,lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija Lietuvių kalba, biologija, informacinės technologijos,

geografija, technologijos (buities kultūra), dorinis ugdymas (etika)

6. Remigijus Kiaulėnas Vilniaus pedagoginis institutas, technikos disciplinų mokytojo kvalifikacija Technologijos (namų ūkis), technologijos (daržininkystė)
7. Vitalija Pivoriūnienė Šiaulių pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija Matematika, geografija, dailė, technologijos (buities kultūra)
8. Jolanta Viršulienė Šiaulių universitetas, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija;

Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija

A  lavinamosios klasės mokytoja
9. Danguolė Zilbergienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija B  lavinamosios klasės mokytoja, dorinis ugdymas (etika)
10. Inga Daščiorienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija  Logopedinės pratybos

Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos