P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Mokytojai

ROKIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2017-2018 M. M.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas (mokslo įstaiga) Dėstomas dalykas
1. Oksana Antonova Lietuvos kūno kultūros akademija, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija Kūno kultūra, gydomoji kūno kultūra, istorija, technologijos, gamta ir žmogus
2. Jūratė Blažienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo kvalifikacija 2-4 specialiosios klasės mokytoja
3. Asta Davolienė Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinio pedagogo kvalifikacija;

Panevėžio kolegija,

muzikos pedagogo profesinė kvalifikacija

Muzika, technologijos (siuvimas)
4. Vaiva Dilbienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja
5. Laima Garuolienė Vilniaus pedagoginis institutas,lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija Lietuvių kalba, specialiosios pratybos, biologija, informacinės technologijos
6. Remigijus Kiaulėnas Vilniaus pedagoginis institutas, technikos disciplinų mokytojo kvalifikacija Namų ūkis, daržininkystė, ekonomika ir verslumas
7. Jolita Lungienė Kauno aukštesnioji neakivaizdinė katechetų mokykla, tikybos ir etikos mokytojo kvalifikacija;

Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Tikyba
8. Vitalija Pivoriūnienė Šiaulių pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija Matematika
9. Jolanta Viršulienė Šiaulių universitetas, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija;

Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija

A  lavinamosios klasės mokytoja, geografija, technologijos (buities kultūra)
10. Danguolė Zilbergienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija B  lavinamosios klasės mokytoja
11. Inga Daščiorienė Šiaulių universitetas, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija Dailė, logopedinės pratybos
12. Dainora Mišenienė Kauno kolegija, kineziterapeutės-reabilitologės kvalifikacija Gydomoji kūno kultūra

 

         

 


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos