P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Kontaktai

Mokyklos adresas:P. Širvio g. 1, LT-42155  Rokiškis

El. pašto adresas:rokiskiopagrindine@post.rokiskis.lt

Telefonas: (8-458) 51908

 

Direktorė Loreta Grochauskienė

Gim.1959-08-22, Šiauliai

Išsilavinimas:

2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;

2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;

1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.

 

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija

2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III)  kvalifikacijos kategorija

1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija

1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija

 

El. paštas: l.grochauskiene@post.rokiskis.lt

Mob. Tel.: 8 614 99302

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai  Loreta Galvydienė

Gim.1971-04-28, Rokiškis

Išsilavinimas:

1992 m. Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla, buhalterinė apskaita.

El.paštas: l.galvydiene@post.rokiskis.lt

Tel. 8 626 67570

 

Raštvedė Elinga Pitrėnaitė

El. paštas: rokiskiopagrindine@post.rokiskis.lt

Tel.: 8 (458) 51809

 

Socialinė pedagogė     Elinga Pitrėnaitė

El. paštas: rokiskiopagrindine@post.rokiskis.lt

Tel.: 8 676 66984

Išsilavinimas:

2010 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinio pedagogo kvalifikacija.

 

Psichologė  

Simona Gaižauskienė

El. pašto adresas: sdeksnyte@gmail.com

Išsilavinimas:

2013 m. Mykolo Romerio universitetas, psichologijos bakalauro laipsnis.

2015m. Lietuvos edukologijos universitetas, psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

 

Mokytoja konsultantė   Vitalija Pivoriūnienė

El. pašto adresas: rokpagrindine@gmail.com

Išsilavinimas:

1984 m. Šiaulių pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija.

 

Klasių vadovai

2017-2018 m.m.

Jolanta Viršulienė

A lavinamoji klasė

El. pašto adresas: virjolanta@gmail.com

Jūratė Blažienė

2-4 specialioji klasė

El. pašto adresas : juratestu@gmail.com

Danguolė Zilbergienė

B lavinamoji klasė

El. pašto adresas: dzilberg@gmail.com

Oksana Antonova

5-6 specialioji klasė

El. pašto adresas: antonovaa.oksana@gmail.com

Vaiva Dilbienė

Socialinių įgūdžių klasė

El. pašto adresas: laume.vaiva@gmail.com

Laima Garuolienė

7-10 specialioji klasė

El. pašto adresas: tumasone@gmail.com

 

Klasių vadovai

2016-2017 m.m

Jolanta Viršulienė

A lavinamoji klasė

El. pašto adresas: virjolanta@gmail.com

Jūratė Blažienė

1-4 specialioji klasė

El. pašto adresas : juratestu@gmail.com

Danguolė Zilbergienė

B lavinamoji klasė

El. pašto adresas: dzilberg@gmail.com

Oksana Antonova

5-7 specialioji klasė

El. pašto adresas: antonovaa.oksana@gmail.com

Vaiva Dilbienė

C lavinamoji ir

socialinių įgūdžių klasė

El. pašto adresas: laume.vaiva@gmail.com

Vitalija Pivoriūnienė

8-10 specialioji klasė

El. pašto adresas: rokpagrindine@gmail.com

 

 2015-2016 m.m.

Jolanta Viršulienė

2-4  lavinamoji klasė

El. pašto adresas: virjolanta@gmail.com

 

Jūratė Blažienė

2-4 specialioji klasė

El. pašto adresas: juratestu@gmail.com

 

Danguolė Zilbergienė

6-8 lavinamoji klasė

El. pašto adresas: dzilberg@gmail.com

 

Oksana Antonova

5-7 specialioji klasė

El. pašto adresas: antonovaa.oksanaa@gmail.com

 

Vaiva Dilbienė

9-10 lavinamoji klasė

Socialinių įgūdžių ugdymo  klasė

El. pašto adresas: laume.vaiva@gmail.com

 

Elinga Pitrenaitė

8-10 specialioji klasė

El. pašto adresas: elingap@gmail.com

 

Klasių vadovai

 

 2014-2015 m.m.

Jolanta Viršulienė

1-4  jungtinė specialioji lavinamoji klasė

El. pašto adresas: virjolanta@gmail.com

 

Danguolė Zilbergienė

5-7 lavinamoji klasė

El. pašto adresas: dzilberg@gmail.com

 

Oksana Antonova

5-7 specialioji klasė

El. pašto adresas: antonovaa.oksanaa@gmail.com

 

Vaiva Dilbienė

8-10 lavinamoji klasė

Socialinių įgūdžių klasė

El. pašto adresas: laume.vaiva@gmail.com

 

Inga Daščiorienė

8-10 specialioji klasė

El. pašto adresas: inga.dascioriene@gmail.com


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos